مقالات آموزشی

جدول نرخ روزانه ارزها در نرم افزار حسابداری چندارزی ارزیسافت

تسعیر ارز چیست و چگونه محاسبه می‌شود

برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود.

فهرست