اکسل

تنظیمات واحدهای اصلی و ارزی در نرم افزار حسابداری چند ارزی

تنظیمات سیستم و ویژگی‌‌های ممتاز

در سیستم چند ارزی ارزیسافت ابتدا بایستی تنظیمات سیستم را انجام داد. این تنظیمات در ۱۲ صفحه تقسیم شده‌اند. ابتدا مشخصات کامل موسسه و سپس مشخصات مدیر سیستم ثبت می‌شود.…
فهرست