نرم افزار حسابداری ارزی

تنظیمات واحدهای اصلی و ارزی در نرم افزار حسابداری چند ارزی

تنظیمات سیستم و ویژگی‌‌های ممتاز

در سیستم چند ارزی ارزیسافت ابتدا بایستی تنظیمات سیستم را انجام داد. این تنظیمات در ۱۲ صفحه تقسیم شده‌اند. ابتدا مشخصات کامل موسسه و سپس مشخصات مدیر سیستم ثبت می‌شود.…
تنظیم مشخصات کالا در نرم افزار حسابداری چند ارزی

کالا و خدمات و نحوه گردش آنها

هر کالا می‌تواند یک واحد اصلی، یک واحد فرعی و یک زیر واحد داشته باشد که این واحدها به نسبت‌های مختلف به‌هم مربوط می‌شوند. امکان تعریف مشخصات و تصویر اجناس…
فهرست چکهای دریافتنی برنامه ارزی ارزیسافت

چک و بانک در نرم‌افزار حسابداری چند ارزی

در نرم‌افزار حسابداری چند ارزی ارزیسافت پس از دریافت چک اشخاص (سند دریافتنی) در فاکتورهای دریافت وجه و پرداخت چک شخصی (سند پرداختنی) در فاکتورهایی که پرداخت وجه صورت می…
گزارشات نرم افزار حسابداری چند ارزی

گزارشات اتوماتیک حسابداری و فروش

گزارشات زیادی در جاهای مختلف برنامه گنجانده شده است. اما در کنار همه گزارشاتی که از طریق فهرست‌ها و دفاتر حسابداری قابل تشکیل است، چند صفحه مخصوص گزارشات ساختیافته و…
فهرست